Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Našli jste venku uhynulého ptáka? Víte, co dělat?

V Hradci Králové už bylo zjištěno několik případů ptačí chřipky u vodních ptáků a uhynulé labutě nebo kachny lidé na území města nacházejí téměř denně. Co dělat, když najdete mrtvou labuť, kachnu, volavku nebo jiného vodního ptáka?

Nejlepším řešením je v takovém případě nedotýkat se uhynulého ptáka a uvědomit o nálezu příslušné orgány. Obecně platí, že podobnými případy se zabývá veterinární správa, v případě nálezu na veřejném prostranství v Hradci Králové lze volat i technické služby, případně městskou policii. Ty se na dalším postupu následně domluví s veterinární správou.

V technických službách je možné nález oznámit na telefonu 495 402 654, případně 731 131 209.

Vybrané kontakty na Krajskou veterinární správu pro Královéhradecký kraj v ulici Jana Černého 370: telefon a fax 495 279 059, tel. 495 279 055, 724 066 311, 720 995 210.

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a v průběhu jednoho až dvou dnů hynou. Lidé by se neměli dotýkat mrtvých ptáků, důležité je dodržování osobní hygieny. Pravděpodobnost onemocnění ptačí chřipkou u lidí je však extrémně malá.

Více na www.hradeckralove.org/urad/ptaci-chripka, www.svscr.cz.

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“