Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Informace


Vzdělávání v ČR / regionu
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Vzdělávání v zahraničí
V aktualitách

Užitečné informace
Práce v ČR / regionu
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Práce v zahraničí
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Cestování v ČR / regionu
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Cestování v zahraničí
V aktualitách

Užitečné informace
Volný čas
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Sociálně patologické jevy
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Občan a společnost
V aktualitách
Adresář organizací
Užitečné informace
Mládež a EU
V aktualitách

Užitečné informace

Aktuality pro mládež a pracovníky s mládeží z Královéhradeckého kraje jsou hlavní náplní těchto stránek (stejné odkazy naleznete na tomto webu vždy vlevo nahoře; vpravo nahoře jsou aktuality rozděleny podle okresů).

Adresáře organizací pro vás ICM Hradec Králové připravuje v rámci projektu Klíče pro život od léta 2009.

Užitečné informace z celé republiky zpracovává Národní informační centrum pro mládež.

Informace z těchto oblastí si u nás můžete v našich tištěných a elektronických materiálech samostatně vyhledat i požádat o radu, dále je předáváme i telefonicky, mailem a korespondenčně.

Kde nás najdete?
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“