Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Publikace
Publikace Národního informačního centra pro mládež

Mít přehled Informační centra pro mládež v EU YouthYouth information centres in the EU information centres in the EU (english version) Informační centra pro mládež v ČR Studium v zahraničí Práce v zahraničí Dobrovolnictví


Publikace Eurodesku

Experience Europe! Oslíku, otřes se Studium v zahraničí Práce v zahraničí Dobrovolnictví


Výtisky publikací jsou k dispozici v ICM Hradec Králové. Všechny publikace jsou k dispozici i v elektronické podobě.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“