Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Publikace

Publikace Asociace pro podporu rozvoje ICM v ČR


Jak správně napsat životopis
přečíst zdarma

Jak správně napsat žádost o přijetí do zaměstnání a motivační dopis
přečíst zdarma

Plakát Nezavírejme oči před AIDS
přečíst zdarma

Sexualita děvčat
přečíst zdarma

Sexualita chlapců
přečíst zdarma

Média a my
přečíst zdarma

Kyberšikana
přečíst zdarma

Stop drogám
přečíst zdarma

Publikace Eurodesku

Experience Europe! Oslíku, otřes se Studium v zahraničí Práce v zahraničí Dobrovolnictví

Výtisky publikací jsou k dispozici v ICM Hradec Králové. Všechny publikace jsou k dispozici i v elektronické podobě.

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“