Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

O ICM

Informační centrum pro mládež Hradec Králové zahájilo svoji činnost 1.12.2000. Jeho zřizovatelem a provozovatelem je YMCA Hradec Králové. YMCA v České republice je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

Snaha o zkvalitňování a systémové rozšíření sítě Informačních center pro mládež v ČR, jejímž prostřednictvím je poskytován dětem a mládeži široký okruh potřebných informací, je naplňováním jednoho ze základních lidských práv – práva svobodného přístupu k informacím. Toto právo je zakotveno v řadě závazných celosvětových, evropských a národních dokumentů:
V rámci spektra jednotlivých poskytovatelů informací určených dětem a mládeži jsou základními články, jež poskytují informace, informační služby a s informacemi související poradenství dětem a mládeži v širokém a komplexním pojetí, informační centra pro mládež.

ICM jsou pracoviště docházkového typu, která jsou veřejně přístupná. Informace utříděné podle jednotného klíče jsou poskytovány bezplatně, stejně jako poradenské služby. Informační centra pro mládež a jimi poskytované služby jsou přímo určeny nejenom mladé generaci, především pak neorganizovaným dětem a mládeži, ale také pracovníkům s dětmi a mládeží, pedagogům, rodičům a další široké veřejnosti.

Gestorem rozvoje oblasti informačních služeb pro mládež a tedy i informačních center pro mládež, jehož závazky vyplývají ze členství v EU a ze závazných dokumentů EU v této oblasti, je stát reprezentovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem činnosti ICM je umožnit mladým lidem přístup k nezávislým informacím na pracovištích tzv. „docházkového typu“, učit je pracovat s informacemi samostatně a tvořivě s využitím všech dostupných technologií.

Informace jsou rozděleny do základních informačních oblastí, zpracované v tištěné podobě, zařazené v šanonech a umožňují vám spolehlivě vyhledat váš požadavek. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány podle zájmu návštěvníků, co síly a finance stačí. Všem zájemcům o pomoc při hledání informací pomůže pracovník ICM. Informace jsou trvale aktualizovány zejména prostřednictvím komunikace s partnery v rámci sítě AICM v ČR. Informace předáváme osobně, telefonicky, mailem, korespondenčně či na těchto stránkách. INFORMACE jsou podávány BEZPLATNĚ.

Síť informačních center pro mládež naplňuje Koncepci rozvoje informačního systému pro mládež v České republice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ICM Hradec Králové je členem AICM - Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a obdrželo její Certifikát kvality poskytovaných služeb.


Provozní řád ICM Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“