Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pro školy


INFOABSOLVENT

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání nabízíme základním a středním školám v Hradci Králové a okolí možnost účastnit se bezplatně pilotního ověřování práce s portálem Infoabsolvent.cz, který vznikl v rámci projektu MŠMT VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Informační systém na adrese https://www.infoabsolvent.cz/ nabízí na jednom místě všestranné informace o školách, oborech vzdělání i uplatnění absolventů. Jde o moderní poradenský nástroj, který slouží nejen učitelům a kariérovým poradcům, ale mohou s ním pracovat zcela samostatně žáci škol a uchazeči o vzdělávání. Informační systém poskytuje na jednom místě všestranné informace o školách, oborech vzdělání i uplatnění absolventů škol a mnoho dalších užitečných informací.
 
Po domluvě je možné:
 • seznámit výchovného poradce či další učitele na škole, jak pracovat s portálem Infoabsolvent.cz v rámci individuální práce se žáky či přímo v hodinách věnovaných průřezovému tématu "Člověk a svět práce",
 • připravit besedu nebo praktický workshop pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty 3. a 4. ročníků SŠ,
 • vyzkoušet přímo v hodině se žáky práci s pracovními listy.
Má vaše škola zájem zapojit se do pilotáže práce s portálem Infoabsolvent.cz? Kontaktujte nás.SYTYKIA

Obsah modulu SYTYKIA koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (konkrétně s tematickými okruhy ŽIJEME V EVROPĚ a VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ). Pro střední školy nabízíme zdarma vzdělávací modul o Evropské unii. Program je realizován přímo ve škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů. Projekt SYTYKIA ("...so you think you know it all?") je součástí komunikační strategie Eurodesku s mladými lidmi již od roku 2007. Zjišťuje, proč je pro mladé lidi EU důležitá, jaké jsou pro ně v Evropě příležitosti a jak může být jejich hlas slyšet na celoevropské úrovni. Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi.  
Obsah přednášky SYTYKIA:
 • Úvod a představení projektu
 • Eurokvíz a jeho vyhodnocení
 • Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi
 • EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe
 • Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní?
 • EU chce znát názory mladých lidí
 • Pohlednice pro zástupce v Evropském parlamentu
 • Vyhodnocení a závěr

HYHO a JeLibo

HYHO (Help Yourself by Helping Others) je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro střední školy nabízíme zdarma vzdělávací modul o dobrovolnictví. Program je realizován přímo ve škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
 
Během modulu HYHO a následného modulu JeLibo se studenti:
 • dozví, co je to dobrovolnictví;
 • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
 • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Finanční gramotnost

Úvod do finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Cílem je seznámit mladé lidi se základy finanční gramotnosti v oblasti osobního života, přimět je uvažovat zodpovědně o otázce financí a činit zodpovědná rozhodnutí.
Během 45-90 minut jsou studentům interaktivní formou předávány informace o daném tématu.

Bezpečnost na Internetu

Stručné základy bezpečného užívání internetu, informování o potenciálních rizicích, které hrozí v případě neopatrného užívání sociálních sítí a obecné zvýšení povědomí o zodpovědném používání online technologií.
Během 45-90 minut jsou studentům interaktivní formou předávány informace o daném tématu.

Jestliže vás některý program zaujal a rádi byste, aby se přednáška uskutečnila i na vaší škole, stačí nás kontaktovat.

Odborná praxe

Studentům sociálních, knihovnických a příbuzných oborů každoročně v jarních měsících nabízíme 2 - 3 místa k vykonání odborné praxe. Praxi je možno vykonat buď souvisle během dvou týdnů nebo podle domluvy, například každý pátek.

Exkurze do Informačního centra pro mládež

Exkurze je určena pro menší i větší skupiny (max. 20 osob). Délka exkurze je dle dohody. Žáci/studenti a jejich pedagogický doprovod si mohou:
 • prohlédnout prostory Informačního centra pro mládež Hradec Králové,
 • seznámit se s pracovníky, kteří v Informačním centru působí,
 • dozvědět se informace o síti informačních center pro mládež v ČR, o službách a možnostech volnočasových aktivit, které nabízí naše Informační centrum
 • vyzkoušet deskové a společenské hry
Máte-li zájem o exkurzi do našeho ICM, kontaktujte nás.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“