Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pro školy


INFOABSOLVENT

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání nabízíme základním a středním školám v Hradci Králové a okolí možnost účastnit se bezplatně pilotního ověřování práce s portálem Infoabsolvent.cz, který vznikl v rámci projektu MŠMT VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Informační systém na adrese http://www.infoabsolvent.cz/ nabízí na jednom místě všestranné informace o školách, oborech vzdělání i uplatnění absolventů. Jde o moderní poradenský nástroj, který slouží nejen učitelům a kariérovým poradcům, ale mohou s ním pracovat zcela samostatně žáci škol a uchazeči o vzdělávání. Informační systém poskytuje na jednom místě všestranné informace o školách, oborech vzdělání i uplatnění absolventů škol a mnoho dalších užitečných informací.
 
Po domluvě je možné:
 • seznámit výchovného poradce či další učitele na škole, jak pracovat s portálem Infoabsolvent.cz v rámci individuální práce se žáky či přímo v hodinách věnovaných průřezovému tématu "Člověk a svět práce",
 • připravit besedu nebo praktický workshop pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty 3. a 4. ročníků SŠ,
 • vyzkoušet přímo v hodině se žáky práci s pracovními listy.
Má vaše škola zájem zapojit se do pilotáže práce s portálem Infoabsolvent.cz? Kontaktujte nás.

EURODESK

Informační centrum pro mládež Hradec Králové je regionálním partnerem Eurodesku. Eurodesk je evropská informační síť pro mládež, která působí ve 33 evropských zemích. Umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím. Poskytuje evropské informace týkající se:
 • evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,
 • aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
 • kontaktu na zahraniční organizace,
 • obecných informací o EU.

SYTYKIA

Obsah modulu SYTYKIA koresponduje s průřezovým tématem Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (konkrétně s tematickými okruhy ŽIJEME V EVROPĚ a VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ). Pro střední školy nabízíme zdarma vzdělávací modul o Evropské unii. Program je realizován přímo ve škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů. Projekt SYTYKIA ("...so you think you know it all?") je součástí komunikační strategie Eurodesku s mladými lidmi již od roku 2007. Zjišťuje, proč je pro mladé lidi EU důležitá, jaké jsou pro ně v Evropě příležitosti a jak může být jejich hlas slyšet na celoevropské úrovni. Cílem této iniciativy je organizovat po celé Evropě místní setkání s mladými lidmi na téma evropského povědomí a představit evropské příležitosti pro mladé lidi.  
Obsah přednášky SYTYKIA:
 • Úvod a představení projektu
 • Eurokvíz a jeho vyhodnocení
 • Jaké jsou evropské příležitosti pro mladé lidi
 • EU v každodenním životě a jak EU prezentuje sama sebe
 • Jak jsou tato témata důležitá pro mladé lidi a mají nějaká vlastní?
 • EU chce znát názory mladých lidí
 • Pohlednice pro zástupce v Evropském parlamentu
 • Vyhodnocení a závěr

HYHO a JeLibo

HYHO (Help Yourself by Helping Others) je součástí strategie Evropské unie v komunikaci s mladými lidmi. Modul HYHO vznikl v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví (2011), vyhlášený Evropskou unií, v ČR jej má v gesci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro střední školy nabízíme zdarma vzdělávací modul o dobrovolnictví. Program je realizován přímo ve škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Celé setkání má formu interaktivního semináře. Během 90 minut jsou studentům předávány informace o daném tématu, zároveň studenti mají díky interaktivním metodám neformálního vzdělávání prostor pro diskusi a vyjádření vlastních názorů.
 
Během modulu HYHO a následného modulu JeLibo se studenti:
 • dozví, co je to dobrovolnictví;
 • zjistí, jak je dobrovolnictví prospěšné společnosti a co může přinést samotnému dobrovolníkovi;
 • seznámí se s možnostmi dobrovolnictví ve svém okolí a jak se stát dobrovolníkem v jiné zemi v Evropě;
 • budou podpořeni ve svých (budoucích) dobrovolnických aktivitách.

Finanční gramotnost

Úvod do finanční gramotnosti pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Cílem je seznámit mladé lidi se základy finanční gramotnosti v oblasti osobního života, přimět je uvažovat zodpovědně o otázce financí a činit zodpovědná rozhodnutí.
Během 45-90 minut jsou studentům interaktivní formou předávány informace o daném tématu.

Bezpečnost na Internetu

Stručné základy bezpečného užívání internetu, informování o potenciálních rizicích, které hrozí v případě neopatrného užívání sociálních sítí a obecné zvýšení povědomí o zodpovědném používání online technologií.
Během 45-90 minut jsou studentům interaktivní formou předávány informace o daném tématu.

Jestliže vás některý program zaujal a rádi byste, aby se přednáška uskutečnila i na vaší škole, stačí nás kontaktovat.

Odborná praxe

Studentům sociálních, knihovnických a příbuzných oborů každoročně v jarních měsících nabízíme 2 - 3 místa k vykonání odborné praxe. Praxi je možno vykonat buď souvisle během dvou týdnů nebo podle domluvy, například každý pátek.

Exkurze do Informačního centra pro mládež

Exkurze je určena pro menší i větší skupiny (max. 20 osob). Délka exkurze je dle dohody. Žáci/studenti a jejich pedagogický doprovod si mohou:
 • prohlédnout prostory Informačního centra pro mládež Hradec Králové,
 • seznámit se s pracovníky, kteří v Informačním centru působí,
 • dozvědět se informace o síti informačních center pro mládež v ČR, o službách a možnostech volnočasových aktivit, které nabízí naše Informační centrum
 • vyzkoušet deskové a společenské hry
Máte-li zájem o exkurzi do našeho ICM, kontaktujte nás.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“