Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Internet pro seniory

Město ve spolupráci se 12 základními školami pořádá od 27. února 2017 bezplatné kurzy Internet pro seniory – seniorhk.cz, a to pro začátečníky i pokročilé a kurzy digitální fotografie. Hodinu trvající výuka probíhá jednou týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou.

Kurzy internetu lze navštěvovat v ZŠ Sever, Mandysova, Gočárova, Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova, Nový Hradec, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a M. Horákové.

Kurzy digitální fotografie se uskuteční v ZŠ Bezručova, Sever a M. Horákové.

Zájemci z řad seniorů se mohou hlásit do 20. února na čísle 495 707 980, kde je záznamník. Tam nadiktují jméno a příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a typ kurzu, do kterého se hlásí. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty.

Termíny výuky budou zájemcům zaslány formou pozvánky koncem února.


Zdroj: Magistrát města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“