Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zápis do prvních tříd bude až v dubnu

Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2017/18 se neuskutečnil v lednu, ale v souvislosti se změnou školského zákona se uskuteční až 7. a 8. dubna.

V lednu však magistrát vydal publikaci pro budoucí prvňáky, kde si rodiče budou moci přečíst informace o nabídce základních škol, najít si svoji spádovou školu a dozvědět se užitečné rady pro bezproblémový vstup dítěte do první třídy.

Zápis do mateřských škol se letos uskuteční 12. a 13. května.

Publikace je k nalezení zde: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/edice-radnice

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“