Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Spolupráce na tvorbě výstavy "Velká vizita!"

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje novou výstavu VELKÁ VIZITA! ... V HRADCI KRÁLOVÉ ZA PRVNÍ REPUBLIKY o historii zdravotnictví a lékařské péče města Hradce Králové, a to s důrazem na období první republiky.

Výstava představí také oblast domácí péče o zdraví, výstavbu všeobecné veřejné nemocnice, oblast sociálně zdravotní péčí ve městě, instituci školního lékaře a založení Ošetřovatelské školy. Bude doplněna také samostatnou instalací, která se bude týkat zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Připravovaná výstava je inspirována Zdravotnickou výstavou v Hradci Králové, která se konala v prostorách muzea a před muzejní budovou v roce 1925. Tato výstava byla první samostatnou výstavu zdravotnictví a hygieny v nové Československé republice.

Muzeum žádá odbornou i laickou veřejnost o zápůjčku, případně darování předmětů, které by mohly vhodně doplnit připravovanou výstavu: například dobové fotografie, zdravotní pomůcky domácí péče o nemocné, učební pomůcky z oblasti zdravovědy, vybavení lékařských ordinací, oblečení sester a zdravotnického personálu, lékařské kufříky atd.

Pokud byste rádi na tvorbě nové výstavy spolupracovali, obraťte se prosím na kurátorku výstavy Pavlu Koritenskou: email p.koritenska@muzeumhk.cz, tel. 495 514 624.

Další informace: http://www.muzeumhk.cz/clanky-velka-vizita-spoluprace.html

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“