Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mladí fotografují památky - soutěž

Soutěž "Mladí fotografují památky" je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví.
Uzávěrka soutěže je 19. března 2017.

Téma: Architektonické dědictví.
Účastníci : Mládež navštěvující školní zařízení.
Věkový limit: 21 let

V ročníku 2017 musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/urad/mladi-fotografuji-pamatky-soutez-1

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“