Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kamil Lhoták: poetické vize starých strojů

Kdy: středa 23. listopadu 2016 od 18:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál v 5. podlaží

Přednáška dr. Jany Jebavé.

Lhoták byl samouk s výrazným malířským rukopisem. Tematické rozpětí jeho díla je velmi široké. Typické je pro něho okouzlení moderní technikou: na jeho obrazech se tak objevují různé horkovzdušné balony, vzducholodě, letadla, bicykly nebo staré automobily, závodiště, kouřící komíny nebo nádraží. Po vzoru kolegů ze Skupiny 42 hledá náměty i v ohradách a zákoutích pražské periferie, které dokáže zobrazit se snovým, básnickým nádechem. Kamil Lhoták byl nositelem několika vyznamenání, jako byla například cena Václava Hollara (1967), byl zasloužilým umělcem (1967), získal mimo jiné i mezinárodní cenu Johanna Gottfrieda Herdera (Rakousko, 1980).

Plakátek k akci: http://www.svkhk.cz/getattachment/57916ce3-f3f0-48b0-8f67-2fe00af8003f/PhDr-J-Jebava-Kamil-Lhotak.jpg.aspx

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“