Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Znovuotevření Galerie moderního umění v Hradci Králové

Po náročných opravách se otevírá zrekonstruovaná Galerie moderního umění.

Galerie bude slavnostně otevřena 24. listopadu 2016 v 16:00 hodin. V průběhu podvečera budou zpřístupněny zrestaurované původní interiéry budovy,nově upravené výstavní sály a další prostory pro veřejnost.

Více informací: http://www.galeriehk.cz/

Zdroj: Hradecko
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“