Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěžní projekty na lokalitu Rozárka

Kdy: od čtvrtka 24. listopadu až pondělí 19. prosince 2016
Kde: Foyer, 1. patro Centra celoživotního vzdělávání, Knihovna města Hradec Králové

Výstava soutěžních návrhů vzešlých z architektonicko – krajinářské soutěže o návrh pro mladé architekty "Rozárka" vyhlášené Statutárním městem Hradec Králové. Předmětem soutěže je návrh řešení bývalého lyžařského svahu Rozárka v Hradci Králové. Záměrem města je najít vhodnou kombinaci využití tohoto území zahrnující v sobě krajinářskou úpravu s vyhlídkou a rekreační sport.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/2641-anotationImage-2016_12_rozarka_vystava.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“