Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

„Třídíme v Hradci“ už půl roku, směsného odpadu je o 539 tun méně

Pět set třicet devět tun zbytkového odpadu se podařilo Hradečanům za poslední půlrok tříděním proměnit v další zužitkovatelnou složku, tedy plast, papír či bioodpad. Toto množství se rovná zhruba sedmdesáti plně naloženým popelářským vozům, které by jinak s tímto neroztříděným odpadem odjely zbytečně na skládku či do spalovny. Prvních šest měsíců projektu „Třídíme v Hradci“ se osvědčilo a městem spoluvlastněná společnost Hradecké služby se společně s radnicí bude snažit i nadále objem zbytkového odpadu končícího na skládce či ve spalovně, snižovat. Státem připravované budoucí výrazné zdražení v oblasti nakládání s odpadem by se tak díky těmto opatřením mělo samotných lidí dotknout co nejméně.

Více informací: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/tridime-v-hradci-uz-pul-roku-smesneho-odpadu-je-o-539-tun

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“