Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Erotikon němého filmu aneb Mládeži nepřístupno

Kdy: pondělí 24. října od 17:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, konferenční sál v 5.NP

Další přednáška z cyklu Zapomenuté stříbro aneb Počátky filmu.
Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/069c4f47-e13b-4779-8465-38145dff0266/Erotikon-zdroj.jpg.aspx
Že mravy v současnosti upadají? Ale kdeže. Přesvědčí vás nejstarší záběry spojované s lechtivou tématikou. Poetické, půvabné, ale také nekompromisně realistické a dokonce animované.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“