Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cesta do minulosti aneb Braňte knihu i své vzpomínky

Kdy: do pondělí 31. října 2016
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, výstava se koná v prostoru 4. NP

Přijďte si zavzpomínat na věci, které v minulosti tvořily součást vašeho každodenního života. Na knihy a gramodesky, které jste pečlivě opatrovali, protože bylo nepravděpodobně, že vyjdou znovu. Na předměty, které vás vrátí do dětství a mládí. A pokud jste mladí, přijďte se podívat, co vaše rodiče a prarodiče obklopovalo a čím žili.

Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/5c25f944-8dc1-47c6-bfd2-5447abf3e5a8/Brante-knihu-i-vase-vzpominky.jpg.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“