Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním

Kdy: pondělí 17. října 2016 od 9:15 hodin
Kde: posluchárna A1 Objektu společné výuky UHK, Hradecká 1227

Ústav primární a preprimární edukace a Katedra speciální pedagogiky a logopedie PdF UHK pořádají diskuzi s pracovníky běžných a speciálních škol s názvem O mýtech, představách a zkušenostech se společným vzděláváním.

Plakátek k akci: https://www.uhk.cz/getattachment/d748a8ff-de89-45ef-baf4-56534ec7e400/uppe-prednaska-17-10-2016?maxsidesize=800

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“