Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarné dílny v ZŠ Bezručova

Základní škola Bezručova zve předškoláky na výtvarné dílny, které se jednou měsíčně konají v herně školní družiny se vstupem z Baarovy ulice. Nejbližší se uskuteční 19. října 2016 od 16.30 do 18 hodin, další 23. listopadu a 14. prosince 2016 ve stejných časech.

Přihlášky na ludvova.martina@bezrucka.cz, nebo libalova.vladimira@bezrucka.cz.

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“