Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival demokracie Forum2000 poprvé zamíří do Hradce Králové

Kdy: čtvrtek 20. října 2016
Kde: sál Zastupitelstva Hradec Králové, N2.906

Panelové diskuze, kterou jako moderátorka povede Mgr. et Mgr. Špičanová Lenka, Ph.D. z KPOL FF UHK, se dál jako panelisté zúčastní Mgr. Jaroslav Bílek taktéž z KPOL FF UHK a PhDr. Radek Buben z Ústavu politologie FF UK za část věnovanou Latinské Americe, Afrikou se budou v příspěvcích zabývat Mgr. Jan Prouza, Ph.D. z KPOL FF UHK a PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. z Katedry politologie a mezinárodních vztahů ZČU.

Na doprovodný program Fora2000 v Hradci Králové je vstup zdarma a zvána je jak odborná, tak široká laická veřejnost.

Více informací: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Novinky/Festival-demokracie-Forum2000-poprve-zamiri-do-Hra

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“