Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Jan František Pavlíček: Enigma

Kde: do pondělí 31. října 2016
Kdy: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, ve výstavním prostoru 5. podlaží

Rotory, kolečka a elektrické obvody - nic z toho neuvidíte! Každý text se čte jiným způsobem. Význam neexistuje.
Výstava obrazů Jana F. Pavlíčka sestávat z cyklů Útěk z města, Struktura a soliterů jako je Enigma, která dala jméno výstavě. Kolekce Útěk z města nevyjadřuje jen touhu utéci z města do volné přírody, městem je myšlen systém jako takový. Podobně Struktury nejsou jednou z mnoha interpretací geometrické abstrakce, ale zabývají se procesem vzniku a zániku myšlenky a struktury, jež zanechává v mysli. Samotný obraz Enigma je průsečík mezi zmíněnými sériemi, doplněný o prvky letrismu, ukrývajíc tajemství.

Plakátek k akci: http://svkhk.cz/getattachment/Akce/Vystavy/Clanky/3-31-10-Vystava-Jan-Frantisek-Pavlicek-Enigma/Enigma1.JPG.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“