Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kam na nebo po střední? Žákům i rodičům poradí prezentace středních škol a zaměstnavatelů

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů Královéhradeckého kraje pokračují.

Prezentace pořádá kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Přehlídky se během podzimu uskuteční ve všech pěti okresních městech a kladou si za cíl představit zajímavé studijní obory přímo žákům devátých tříd a jejich rodičům. Na rozdíl od prvního ročníku je letos v rámci akce zařazena i burza pracovních příležitostí.

21. – 22. 10. Trutnov – UFFO Společenské centrum
4. – 5. 11. Jičín – Masarykovo divadlo
11. – 12. 11. Hradec Králové – Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

Více informací a video:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kam-na-nebo-po-stredni--zakum-i-rodicum-poradi-prezentace-strednich-skol-a-zamestnavatelu-95112/

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“