Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Válka 1866 v Českém rozhlase Hradec Králové

Zajímavosti z dubnového průzkumu Ossaria na Chlumu, bitva u Hradce Králové 1866 a historické souvislosti v záznamu pořadu Host ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové kde byl 12. května 2016 hostem Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. ze Společenskovědního oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové najdete zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3626532

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“