Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Cyklotoulky - Hradecko

Natáčení pořadu pro Českou televizi proběhlo na konci dubna a vedle oblíbených tras a zajímavostí v Městských lesích navštívíme i historické centrum města, rozhlédneme se z Bílé věže a na závěr vystoupáme na rozhlednu na Chlumu.

Více informací: https://www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove

Zdroj: MMHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“