Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

RSK 27.6.2016

Přinášíme partnerským NNO zprávu z jednání Regionální stálé konference 14.10.2015. Z informací zajímavých pro NNO vybíráme:


- dotazníkové šetření do 30.6.
- CIRI na vyžádání zpracuje výstupy z Čerpání evropských dotací 2007-2013
- IROP SŠ prioritizace - SŠ jsou v KAP, MŠ jsou v MAP
- 30.9. bude souhrn projektů MŠ
- MAP se snaží sebrat všechny záměry, nejen ty vyhovující cílům výzev
- MAP nedělá prioritizaci, jen označuje soulad nebo nesoulad


Kompletní zápis z jednání, podklady a příspěvky účastníků najdete na stránce http://www.cirihk.cz/rskkhk.html.

Přivítáme spolupracovníky z NNO, kteří by se chtěli jednání RSK účastnit, zejména v pracovní skupině sociální, vzdělávání, ale i dalších. Kontaktujte prosím kancelář Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR) http://anno-cr.cz/kontakt/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“