Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž pro kreativní startupy

Inovátoři a podnikatelé v oblasti kreativního průmyslu ale i začínající umělci. Těm všem je určena nabídka účasti v soutěži Creative Business Cup. České start-upy získají příležitost mezinárodní prezentace, networkingu se zahraničními investory a hlavně možnost vyhrát 15 000 EUR na podporu rozvoje nebo realizaci svých projektů.

V průběhu roku se po celém světě konají národní kola, ve kterých každá země vybírá nejlepší kreativní startup v oblastech jako je design, móda, film a fotografie, gastronomie, volnočasové aktivity, hudba, rozhlas a televize, software, hračky, počítačové hry a další. Ten se pak účastní mezinárodního finále v dánské Kodani. Startupy se letos poprvé mohou přihlásit i v Česku.

Soutěž probíhá do 30. června a pořádá ji Aspen Institute Prague, European Leadership & Academic Institute a Institut umění – Divadelní ústav.

Podrobnosti najdete na stránkách www.creativebusinesscup.cz a Facebookové události soutěže (https://www.facebook.com/events/119700211778427/).

Další informace: http://europedirect.cz/upload/EventContent/18704/files/original/CBC-vyzva.pdf

Zdroj: Zdroj: Europedirect
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“