Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

150. výročí bitvy u Hradce Králové

Kromě již tradičních bitevních ukázek na Chlumu a okolí to budou například mezinárodní konference, koncerty, výstavy, projekce i kulturní program v centru města Hradce Králové.

Program: http://www.koniggratz1866.eu/p-0/Program.html
Více informací: http://www.koniggratz150.eu/

Stránky www.koniggratz150.eu také nabízejí řadu informací z historie.

Zdroj: Zdroj: http://www.koniggratz150.eu/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“