Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

RSK 14.10.2015 s ministryní MMR Ing. Šlechtovou

Přinášíme partnerským NNO zprávu z jednání Regionální stálé konference 14.10.2015. Z informací zajímavých pro NNO vybíráme:


paní ministryne MMR:
- poskytne více půjček na startovací byty
- evropské peníze nemají suplovat národní zdroje
- období 2015-20 je složitější nez předchozí, nesplní se 1 kondicionalita a stát vrací prostředky
- EK nechtěla podporovat některé vzdělávání a soc., mmr ji částečně přesvědčilo
- přeshraniční spolupráce s Polskem - organizace na české straně - 2,4 mld se daří vyčerpat
- účast neziskovek hodně podporovala, ale jinou administrativu nepodpoří
- čínské video propagující ČR zvedlo turistiku o 30%

IROP 144 miliard
- prioritní osa na kvalitu života
- byt připraveni s projekty

ITI
- během 2 let chce mmr navyšovat peníze do území
- Kraj vybuduje Evropský dům, kam se sestěhují instituce
- administrace z OPTP kde je 50 milionu


Kompletní zápis z jednání, podklady a příspěvky účastníků najdete na stránce http://www.cirihk.cz/rskkhk.html.

Přivítáme spolupracovníky z NNO, kteří by se chtěli jednání RSK účastnit, zejména v pracovní skupině sociální, vzdělávání, ale i dalších. Kontaktujte prosím kancelář Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR) http://anno-cr.cz/kontakt/
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“