Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Přijďte si do ICM přečíst Hradecký deník

Celý prosinec si u nás můžete v Informačním centru pro mládež přečíst aktuální číslo Hradeckého deníku. V pondělí u nás najdete i víkendová čísla s kompletními přílohami. Redakci Deníku děkujeme za možnost seznámit návštěvníky ICM s kompletním zněním aktuálních článků.

Zdroj: ICM HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“