Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Afghánistán očima dvou reportérek

Kdy: až 26. února 2015
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Více než dvě desítky unikátních fotografií z jedné z nejnebezpečnějších zemí světa – Afghánistánu bude v únoru k vidění v galerii Automat Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Autorky výstavy Lenka Klicperová a Jarmila Štuková (Kovaříková) patří mezi nejlepší české fotografky a za své fotografie získaly řadu ocenění včetně cen v soutěži Czech press photo.Během cest do Afghánistánu se autorky fotografií zaměřily především na dokumentaci života žen a dětí. Především úděl žen není v této zemi zmítané válkami vůbec jednoduchý a často spočívá jen v úloze plodit syny. Afgánky nemají rovná práva s muži a mnoho z nich nesmí ani do školy.Výstavu uspořádalo občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s občanským sdružením Femisphera za finanční podpory České rozvojové agentury.

Více informací: www.svkhk.cz/Akce/Vystavy/Clanky/3----26--2--Vystava--Jarmila-Stukova-a-Lenka-Klicp.aspx

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“