Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jsou krkonošské lesy v jiném stavu?

Kdy: 26. února 2015 od 18:00 hodin
Kde: KCEV KRTEK, Dobrovského 3, Vrchlabí

Beseda, přednáška. O tom, proč je dobré nechat dřevo v lese, lovit jeleny a jaké lesy byly v Krkonoších v 17. století bude povídat a obrázky ukazovat Ing. Václav Jansa, ochranář se specializací na les.

Více informací: www.krnap.cz

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“