Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rokoko - Empír: Čas smíchu a krve

Kdy: úterý 24. února od 17:00 hodin
Kde: Knihovna města Hradce Králové

Cyklus Čas. Další díl cyklu, tentokrát věnovaný válkám, boření starých pořádků, zrodu moderní filozofie a národnímu obrození.
Vstup volný.

Plakátek k akci: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/1596-anotationImage-rokoko_plakat.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“