Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Pravda a lež v současném českém filmu a problémy s jeho kritickou reflexí

Kdy: úterý 24. února od 20:00 hodin
Kde: aula Univerzity Hradec Králové v budově společné výuky

V únoru na Univerzitu Hradec Králové vítr zavane známého filmového kritika a publicistu týdeníku Respekt Kamila Filu, který si nejen s veřejností, ale i s dalším filmovým odborníkem Vladimírem Hendrichem zapolemizuje na téma Pravda a lež v současném českém filmu a problémy s jeho kritickou reflexí.
Vstup zdarma.

Plakátek k akci: http://i.imgur.com/kOgzQ0I.jpg

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“