Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: Narušený vzorec - výstava ateliéru Aplikované a reklamní fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Kdy: 24. února až 21. března 2015
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Vernisáž se koná 23. února v 17.00 hod.

Stále se díváme kolem sebe. Vizualita nás obklopuje. Neovlivníme skutečnost, že jsme dennodenně konfrontováni svým okolím. Dochází k podvědomé komunikaci, která nás nevyhnutelně ovlivňuje a působí na nás. Egocentrismus je při této percepci přirozenou součástí lidského vnímání. Představuje opěrný bod a filtr našeho myšlení. Tato skutečnost předznamenala vnitřní tematické zaměření výstavy – „člověk a prostředí“. Skrze vystavovaná díla lze vstoupit do světa uměleckého nazírání na nás, naše potřeby a vztah k našemu okolí. Široká škála autorských přístupů k fotografii, která mnoho témat a společenských hranic narušila, se na výstavě studentů ateliéru vysoké umělecké školy, unikátních individualit, musí zákonitě promítnout.

Vedení ateliéru prof. Miroslava Vojtěchovského a MgA. Mariana Beneše podněcuje studenty k překonávání limitů osobních i profesních, kdy jsou studenti vedeni ke spoluvytváření kvalitní vizuální kultury, společensky odpovědné a reflektující.

Plakátek k akci: http://i.imgur.com/QoDBdzs.jpg

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“