Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zemlinského kvarteto

Kdy: úterý 24.2. 2015 od 19:30 hodin
Kde: Sál Filharmonie Hradec Králové

Mimořádný koncert.

Josef Suk - Meditace na staročeský chorál ‚Svatý Václave‘ op. 35a
Leoš Janáček - Smyčcový kvartet č. 2 – „Listy důvěrné“ JW VII/13
Antonín Dvořák - Klavírní kvintet č. 2 A Dur op. 81 B 155
David Mareček klavír
Zemlinského kvarteto

Více na www.fhk.cz

Zdroj: FHK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“