Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Chléb náš ve zdejší - Od zrníčka k bochníku

Kdy: do 30. dubna 2015 od 8:00 do 17:00 hodin
Kde: Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter Vrchlabí, Husova 123, Vrchlabí, 543 01

Návštěvníci se prostřednictvím předmětů, textů a fotografií obeznámí s tím, jakým způsobem dříve lidé obdělávali půdu a s nástroji, které jim při tom pomáhaly. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet mletí zrna a další hravě naučné činnosti.

Plakátek k akci:
http://www.kralovehradeckyregion.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=611759&x=353&y=499&hash=6327604e55abc1b62e4baceaac936fe7

Více informací: www.krnap.cz

Zdroj: Informuji
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“