Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Krása na herduli

Kdy: do 1.3.2015
Kde: Krkonošské muzeum Vrchlabí - Čtyři historické domky , Nám. Míru 222, Vrchlabí

Do světa paličkované krajky Marcely Hovadové, jejích snových variací s něžnou vzdušnou krásou, můžete vstoupit a načerpat jejich atmosféru.

Více informací: www.krnap.cz

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“