Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kreslící jamm aneb Jak se dělá komiks

Kdy: neděle 10. prosince od 18:00 hodin
Kde: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Dílnu pořádá Pyynö Hietajärvi z Finska, která vystudovala moderní umění. Akce je otevřena všem, kdo mají zájem – od lidí, kteří nikdy nedrželi tužku v ruce, až po ty, kteří kreslí ve volném čase, nebo i profesionálně. Budeme poslouchat hudbu, dělat krátká jednoduchá cvičení, abychom podpořili tvůrčí proces, a nakonec budeme pracovat, jak jednotlivě, tak skupinově. Jedno cvičení bude tvorba série obrázků s cílem vytvořit komiks. Na dílnu nejsou žádné specifické požadavky, ale pokud někdo preferuje specifické náčiní (speciální tužky/pera, barvy, vodovky, papír atd.), může si je přinést s sebou. Papír a tužky budou k dispozici.

Zdroj: SVK HK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“