Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Advent mezi horami - Adventní koncerty 2014

Kde: Orlické Záhoří – Bartošovice v Orlických horách, Orlické Záhoří
Kdy: 6.12.2014 od 14:00 hodin

Více informací naleznete na www.orlickezahori.eu

Advent mezi horami 2014 - 8.ročník cyklu adventních koncertů, pořádá Římskokatolická farnost Neratov ve spolupráci s obcemi Orlické Záhoří, Bartošovice v Orlických horách a polským klášterem Františkánů v Zieleńci.

Na co se můžete určitě těšit je trubačský žesťový soubor MARKAZÍNI. Pod názvem Markazíni, tj. pruhovaná selátka prasete divokého, se trubačský soubor poprvé představil v září roku 2006. Od této doby jste mohli soubor vídávat na různých národních i mezinárodních soutěžích, loveckých akcích,hubertských mších a jiných slavnostních příležitostech.

Tentokrát zazní slavnostní fanfáry, lidové písně ale i koledy v kostele sv. Jana Křtitele hned na prvním adventním koncertě v Orlickém Záhoří , poté bude následovat adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu a betléma v životní velikosti před Obecním úřadem. V programu jsou zařazeny i koledy, které zazpívají děti z místní školy a školky pod vedením jejich učitelů.
Na druhý adventní koncert budeme putovat do polského Zieleńce kostela sv. Anny,kde se můžete těšit na zaručený hudební zážitek v podání operní pěvkyně Marie Wedler.

V Bartošovicích v Orlických horách se v kostele sv. Máří Magdalény koná třetí adventní koncert v podání pěveckého sboru CAMPANULA z Dolní Dobrouče, po kterém mimo jiné doporučujeme navštívit v místních chráněných dílnách Kopeček tradiční vánoční jarmark s doprovodným programem.

Na závěr cyklu adventních koncertů se přemístíme na poutní místo Nanebevzetí Panny Marie do Neratova, kde vystoupí pěvecký sbor Gymnázia Žamberk CORALE, pod vedením sbormistryně Ivy Mimrové a krásně tak zakončí cyklus koncertů,které nám mají připomenout, zpříjemnit a přiblížit čas klidu k prožití Vánoc a příchodu narození Ježíška.

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“