Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Stáž v Českém centru v Bruselu 2015

České centrum v Bruselu nabízí studentům zajímavou stáž na období únor-červen 2015.

Více informací naleznete v přiloženém souboru na: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/veda-a-zahranicni-styky/Zahranicni-styky/Studentske-mobility/Ostatni-mobility#UHK-Article

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“