Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Krkonoše 2014 Břetislava Marka

Krkonošské muzeum Správy KRNAP vás zve na výstavu fotografa Břetislava Marka. Výstava se koná v ambitu kláštera augustiniánů ve Vrchlabí.

Výstava je otevřena do 23.11.2014 denně mimo pondělí od 8 do 17 hodin. Více informací o autorovi na www.fotomarek.cz.

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“