Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny otevřených dveří v základních školách

Dny otevřených dveří pořádají základní školy před zápisy do 1. tříd, které se uskuteční 16. a 17. ledna 2015.

Seznam těchto dnů naleznete zde: http://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/dny-otevrenych-dveri-v-zakladnich-skolach

Zdroj: Magistrát města Hradce Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“