Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dějiny Náchoda a Náchodska

Místo konání: Regionální muzeum Náchod, Masarykovo náměstí 1, Náchod, 547 01
Datum konání: do 31.12.2014

Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz

Více informací naleznete na stránkách rmn.wz.cz/Stala-expzice-Nachod.html

Zdroj: Královéhradecký region
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“