Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Komentovaná prohlídka výstavy Zámečnická škola

Dne 5. listopadu 2014 v 17 hodin se pro veřejnost uskuteční komentovaná prohlídka rozsáhlé výstavy "Zámečnická škola - Řemeslo je umění", představující výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954. Projekt dokumentuje jednu z nejvýraznějších kapitol uměleckého řemesla a školství v Hradci Králové, Odbornou školu pro umělecké zámečnictví. Muzeum východních Čech v Hradci Králové si v letošním roce připomíná 140. výročí od založení školy (1874, Třebechovice pod Orebem), která se významnou měrou vepsala do tváře města a jeho okolí.

Zdroj: Muzeum východních Čech Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“