Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

O spiritualitách a nových hnutích v církvi

Ve středu 5.11. od 20:30 se můžete zúčastnit přednášky Petra Muchy O spiritualitách a nových hnutích v církvi.

Přednášku pořádá Křesťanský akademický klub Salaš UHK v prostorách Nového Adalbertina.

Zdroj: Křesťanský akademický klub Salaš UHK

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“