Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava: SUPŠ HNN: Od řemesla k umění

Hradecká Střední umělecká škola hudebních nástrojů a nábytku na své každoroční školní výstavě prezentuje široké spektrum studentských prací. Vedle tradiční ukázky uměleckořemeslných výrobků, se představí práce z oboru designu interiéru a prototypy z oboru design výrobku. Na výstavě jsou průřezově zastoupeny všechny vývojové fáze studentské práce. Studenti uměleckořemeslných oborů pokračují v linii započaté činností Petrofských dílen. Důsledně udržují kvalitu řemeslného provedení, čímž přispívají k uchování tradice v oborech řezbářství, umělecké truhlářství a stavbě hudebních nástrojů.

Výstava se koná od 15.10. do 2.11. 2014 v prostorách galerie U Přívozu (SVKHK).
Vernisáž se koná 15. října v 17.00 hod. v galerii U Přívozu.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“