Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

LITERARY AWARD - Soutěž pro mladé autory píšící anglicky

National Literary Award For Young Writers je literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce. V České republice se pořádá již od roku 2007 (dříve pod názvem The IMPAC Czech Young Writers Award).

Kategorie: A do 12 let, B 13-15 let, C 16-17 let, D 18-19 let.
Soutěž je určena pouze pro osoby žijící na území ČR a Slovenska, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Soutěžící napíší povídku v angličtině na zadané téma v maximální délce 1500 slov.

Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají zajímavou finanční odměnu. Absolutní vítěz se navíc společně s jedním rodinným příslušníkem může těšit na třídenní výlet do skotského Edinburghu.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2014.

Veškeré informace včetně tématu letošního ročníku soutěže naleznete na stránkách: http://www.literaryaward.cz/

Zdroj: EUROPEDIRECT Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“