Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jsme ze stejné planety

Centum pro cizince Diecézní katolická charity Hradec Králové vás zve na výstavu fotografií a příběhu cizinců, kteří u nás našli nový domov „Jsme ze stejné planety.“ Výstavu můžete shlédnou v Adalberinu do 6.11.2014.

Plakátek k výstavě: http://i.imgur.com/4vWgkfl.jpg

Zdroj: Centrum pro cizince, Diecézní katolická charita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“