Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týden královéhradeckých knihoven 2014 6. – 10. října 2014

Jako již minulý rok, i letos se účastní královéhradecké knihovny společného projektu v rámci osmnáctého ročníku celostátní propagační akce na podporu četby a knihoven, kterou pod názvem Týden knihoven 2014 pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Akci královéhradeckých knihoven udělil záštitu primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Tentokrát je věnována pozornost především muzejním knihovnám. Hlavním tématem je - jak jinak - 100. výročí začátku 1. světové války.

Akce se koná ve dnech 6.10. – 11.10.2014

Program naleznete zde:
http://www.svkhk.cz/getattachment/b2881671-01ae-4789-ba72-a000d5f62aee/6----10--10--TYDEN-KRALOVEHRADECKYCH-KNIHOVEN.aspx

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“