Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Týdny duševního zdraví 2014

Akce m za cíl působit an veřejnost, aby neodsuzovala duševně nemocné. Podporuje lidi v tom, aby se neboli své potíže přiznat sami sobě, nebáli se vyhledat pomoc a věděli,kde ji mohou najít.
V Hradci Králové se Týden duševního zdraví letos koná ve dnech 6. – 11.10..
Vstup je na všechny akce volný s výjimkou závěrečného koncertu.
Další informace můžete najít na stránkách: www.pdz.cz nebo facebook.com/Tydny.pro.dusevni.zdraví
Program Týdne duševního zdraví 2014 v Hradci Králové naleznete zde: http://fnhk.cz/fs1210/dusevni-zdravi.pdf

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“