Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

2 pohledy na Itálii - 100 let fotografie v záběrech 2 českých fotografů

Ve středu 8. října v 17.00 hod. jsou všichni příznivci Itálie a umělecké fotografie zváni na vernisáž výstavy, kterou pořádá Společnost přátel Itálie v galerii Automat ve 2. podlaží SVK.

Italské fotografické centrum získalo do svého archivu fotografie současného českého fotografa Pavla Koppa a následně i monografii Františka Krátkého, který fotografoval italskou ulici už na konci 19. století. Vznikl tak projekt srovnání tvorby obou těchto fotografů se zaměřením na to, jak se proměňovaly italské ulice v odstupu jednoho století. Výstava, jejímž kurátorem je italský fotograf Cesare Colombo, měla svoji premiéru v létě 2012 v italském Spilimbergu.
Výstava se koná do 30.10.2014

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“