Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Setkání národů 2014

Centum pro cizince Diecézní katolická charity Hradec Králové i letos pořádá Setkání národů. Jste srdečně zváni k aktivní účasti. Můžete představit svou zemi české veřejnosti, školákům a studentům a také vystoupit v kulturním programu. Festival Setkání národů 2014 se bude konat 06. 11. 2014 v Adalbertinu Hradec Králové od 09:00 do 19:00 hodin.

Jak vypadalo Setkání národů 2013, se můžete podívat zde: https://www.facebook.com/cizincihradec?fref=ts.

Přihlásit k aktivní účasti se můžete do 20.10.2014.
Informace získáte u Vlaďky Dobešové, tel: 731 402 284, mail: vladka.dobesova@hk.caritas.cz

Zdroj: Centrum pro cizince, Diecézní katolická charita Hradec Králové

ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“